DỊCH VỤ Bán Ngọc Tự Động

Chọn máy chủ:
Nhập số tiền cần mua:
Số tiền thanh toán phải từ 20,000đ đến 300,000đ
Hệ số:

Bảo trì ngọc sv2,5,6 cho đến khi có thông báo mới các sv khác giao dịch bình thường.
Yêu cầu khi mua ngọc :

+ Thoát Nick 

+ Nhân vật đứng sẵn tại Siêu Thị

+ Để ít nhất 1 ngọc trong nick và thoát nick trước khi mua ngọc trên Nickre.vn

+ Không khóa mã bảo vệ

+ Hành trang có 1 chỗ trống

Lưu ý : Nick bạn phải thỏa mãn đủ tất cả 5 yêu cầu mới có thể nhận ngọc. Nếu không đủ yêu cầu hệ thống sẽ tự động hoàn tiên vào tài khoản của bạn

Dịch vụ khác