DỊCH VỤ Bán vàng

Chọn máy chủ:
Nhập số tiền cần mua:
Số tiền thanh toán phải từ 1,000đ đến 120,000đ
Hệ số:

Sau Khi Các Bạn Thanh Toán Xong 

Qua Khu Giao Dịch Mặt Định. Vách Núi Kakarot Khu 59 Để Được Boss Giao Dịch Vàng

Bảng Giá Vầng 3k5 ( 3500 ) => 100K = 350Tr Vàng 

Lưu Ý: Chọn Đúng Tên Nhân Vật + Sever Mới Giao Dịch Được Các Bạn Nhé Hoặc Khi Các Bạn Chọn Sai Sever Hoặc Sai Tên Nhân Vật Các Bạn Có Thể Hủy Đơn Hàng Và Mua Lại Nhé 

Vị trí

Server Nhân vật Khu vực Trạng thái
1 nickre1sao 59 [ONLINE]
2 nickre2sao 59 [ONLINE]
3 nickre3sao 59 [ONLINE]
4 nickre4sao 59 [ONLINE]
5 nickre5sao 59 [ONLINE]
6 nickre6sao 59 [OFFLINE]
7 nickre7sao 59 [ONLINE]
8 nichre8sao 59 [ONLINE]

Dịch vụ khác