DỊCH VỤ Bán Vàng Tự Động

Chọn máy chủ:
Nhập số tiền cần mua:
Số tiền thanh toán phải từ 10,000đ đến 100,000đ
Hệ số:

Sau khi thanh toán ae qua Vách Núi Kakarot k44 để gd nhé 

Lưu Ý: Các bạn nhập sai id hoặc sever liên hệ adm để được hỗ trợ nhé

Nếu bot offline ae chờ 1-2 phút bot sẽ hoạt động lại nhé

Vị trí

Server Nhân vật Khu vực Trạng thái
1 nickre1sao 44 [ONLINE]
2 nickre2sao 44 [OFFLINE]
3 nickre3sao 44 [ONLINE]
4 nickre4sao 44 [ONLINE]
5 nickre5sao 44 [ONLINE]
6 nickre6sao 44 [ONLINE]
7 nickre7sao 44 [ONLINE]
8 nichre8sao 44 [ONLINE]

Dịch vụ khác