Tất cả
Tặng set pst 50%
Hành Tinh: Xayda
Sever: Sever 3
Bông tai:
Đăng ký: Đăng ký ảo
250,000đ
Dctt 120% max ngon
Hành Tinh: Trái Đất
Sever: Sever 5
Bông tai:
Đăng ký: Đăng ký ảo
350,000đ
Max rẻ
Hành Tinh: Namec
Sever: Sever 4
Bông tai:
Đăng ký: Đăng ký ảo
200,000đ
Khiên 42% , tặng set pst 40%
Hành Tinh: Xayda
Sever: Sever 4
Bông tai:
Đăng ký: Đăng ký ảo
250,000đ
Ngon all ct vv , tặng w 15% hp
Hành Tinh: Xayda
Sever: Sever 1
Bông tai:
Đăng ký: Đăng ký ảo
280,000đ
Rẻ
Hành Tinh: Xayda
Sever: Sever 4
Bông tai:
Đăng ký: Đăng ký ảo
250,000đ
Khiên 40%
Hành Tinh: Xayda
Sever: Sever 1
Bông tai:
Đăng ký: Đăng ký ảo
250,000đ
All ct vv
Hành Tinh: Trái Đất
Sever: Sever 1
Bông tai:
Đăng ký: Đăng ký ảo
300,000đ
Kick super all ct vv
Hành Tinh: Xayda
Sever: Sever 1
Bông tai:
Đăng ký: Đăng ký ảo
320,000đ
Hành Tinh: Namec
Sever: Sever 7
Bông tai:
Đăng ký: Đăng ký ảo
200,000đ
Rẻ ct vv
Hành Tinh: Trái Đất
Sever: Sever 6
Bông tai:
Đăng ký: Đăng ký ảo
320,000đ